Angerratt

Status: 10.08.2020


Ångerrätt för konsumenter
(En konsument är varje fysisk person som avslutar en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken är kommersiell eller deras oberoende yrkesverksamhet.)

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 100 dagar utan att ange någon anledning.
Tiden räknas från den dag

- på vilken du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har eller har tagit besittningen av varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor som en del av en enhetlig order och dessa är eller kommer att levereras enhetligt;

- på vilken du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har tagit besittning av de sista varorna, förutsatt att du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Boost Internet GmbH, Regerstr. 27, 81541 München, telefonnummer: + 49 89 - 5484 7737, e-postadress: kundservice@kunstloft.se) med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. brev, fax eller e-post) om ditt beslut att lämna detta kontrakt. Du kan använda det bifogade avboknings-formuläret för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättas om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något

Vi kan vägra återbetalning för varor som kan skickas med paketpost tills vi har mottagit dessa varor eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka dessa varor, beroende på vad som är tidigare.

Vi hämtar varorna som inte kan skickas som paket.

Du måste återlämna eller överlämna varorna som kan skickas som paket omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om att avtalet upphörde. Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna som kan skickas som paket innan fjorton dagar har gått ut.

Vi bär kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för någon värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hanteringen av varorna som inte är nödvändigt för att kontrollera varornas tillstånd, egenskaper och funktionalitet.

Skäl för uteslutning eller upphörande

Ångerrätten gäller inte för kontrakt

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och när individuella val eller beslut av konsumenten är avgörande för produktionen eller som tydligt anpassas till konsumentens personliga behov,
- för leverans av varor som kan förstöra snabbt eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingång och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte kan påverka;
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumeration kontrakt.

Ångerrätten upphör i förtid när det gäller kontrakt

- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera på grund av hälsoskydd eller hygien om deras försegling har tagits bort efter leveransen;
- för leverans av varor om de är oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans på grund av sin art;
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i ett förseglat paket, om förseglingen har tagits bort efter leveransen.


----------------------------------


Standardblankett för utövande av ångerrätten

(Om du vill säga upp kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.)

- Till Boost Internet GmbH, Regerstr. 27, 81541 München, Tyskland, e-postadress: service@kunstloft.se:

- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köpet av följande varor (*) /
tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd på (*) / mottagen den (*)

- Konsumentens namn
- Konsumentens adress
- Underskrift av konsumenten (endast när det meddelas på papper)
- Datum

(*) Radera där det inte är tillämpligt.

SENAST BESÖKTA ARTIKLAR
Integritet
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa är nödvändiga, andra hjälper oss att marknadsföra, analysera och förbättra din upplevelse med oss.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att använda vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Funktionella cookies
Dessa cookies ger dig ytterligare funktioner som en önskelista eller ett urval av tillgänglig valuta. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Användningsanalys
Dessa cookies / tjänster används för att analysera användningen på sidan.
Google Analytics
Med Google Analytics analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA); Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
Marketing
Dessa cookies / tjänster används för att visa personlig reklam.
Facebook Pixel
Facebook Pixel är ett analytiskt verktyg som vi använder för att mäta effektiviteten hos våra Facebook-annonser. Tack vare detta analyseras dina åtgärder på vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Facebook Inc. (USA) (Integritetspolicy)
Google Tag Manager
Med Google Tag Manager analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA) oder Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
KunstLoft använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner cookie-användning.