Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på KunstLoft värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. För oss på KunstLoft är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Dataskydd

Om inget annat anges nedan krävs dina personuppgifter inte enligt lag eller kontrakt, och det är inte heller nödvändigt för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Om du nekar att tillhandahålla har det inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetning operationer.
"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att ge information om dig själv.
Varje gång du öppnar vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-leverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar t.ex. namnet på den uppropade sidan, datum och tid för hämtning, IP-adressen, datamängd som överförts och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 Abs. 1 lit. f GDPR av vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.


Kundkonto      Order


Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i denna omfång som anges där. Databehandlingen tjänar syftet med att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhantering. Hanteringen sker på grundval av artikel 6 Abs. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av hanteringen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto raderas sedan.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter för order
När du gör en beställning samlar och behandlar vi bara dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det medför att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 Abs. 1 lit. b GDPR och är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt med dig.
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempel till leverantörerna och leverantörer av dropshipping, leverantörer av betalningstjänster, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT-leverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Mängden av dataöverföring är begränsad till ett minimum.

 

Kontakt     Newsletter

Insamling och bearbetning vid kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har angett. Databehandlingen tjänar syftet med att inleda kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Bearbetning sker på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett kontraktshantering, enbart för våra egna reklamändamål för att skicka nyhetsbrevet, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta. Bearbetning sker på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallande. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress tas sedan bort från adresslistan.

Dina data kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring som en del av orderhanteringen. Det kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

Dina uppgifter kommer att överföras till ett tredje land för vilket Europeiska kommissionen har utfärdat ett adekvat beslut.

Användning av e-postadressen för att skicka direkt mail
Vi använder din e-postadress, som vi fått som en del av försäljningen av en produkt eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt från oss, om du inte explicit har invänt mot användningen. Uppgiften om e-postadressen krävs för att avtalet ska ingås. Underlåtenhet att tillhandahålla det medför att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 Abs. 1 lit. f GDPR av vårt övervägande legitima intresse för direkt post. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva din invändning finns i vår integritetspolicy. Du kan också använda länken i kampanj meddelandet som du har fått via din e-post. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt bastaxorna.


Leveransleverantör   Varuhantering


Vidarebefordrar e-postadressen till speditörer för information om leveransstatus
Vi vidarebefordrar din e-postadress till transportföretaget som en del av kontraktshanteringen, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta i orderprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig om din leveransstatus via e-post. Hanteringen sker på grundval av artikel 6 Abs. 1 lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Användning av ett externt lagerkontrollsystem
Vi använder ett handelshanteringssystem för kontraktshantering som en del av orderhanteringen. För detta ändamål skickas dina personuppgifter som samlats in under beställningen till:
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt


Leverantör av betalningstjänster


Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner är underkastade PayPal sekretesspolicy. Du hittar detta på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full


Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare ropar upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng av tecken som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen.
Vi använder dessa cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter att ha bytt sidor och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter att ha bytt sidor.
Bearbetning sker på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR av vårt övervägande legitima intresse för att säkerställa den optimala funktionen på webbplatsen och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.
Cookies sparas på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare, kan du bli meddelad innan cookies ställs in och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.
Under följande länkar kan du ta reda på hur du kan hantera cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive inaktivera dem):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

 

Analys   Reklam

Datahanteringen som beskrivs nedan i detta avsnitt, särskilt inställningen av cookies, är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR ur vårt övervägande legitima intresse:

- om den efterfrågan-baserade och riktade utformningen av webbplatsen, t.ex. för analys- och statistikverktyg

- Adressera besökarna på ett riktat sätt med intressebaserad reklam, t.ex. med conversion tracking

Av skäl som beror på din personliga situation har du rätt att hänvisa till artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR och motsäga hanteringen av dina personuppgifter.


Användning av Google Analytics
Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt data relaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Du kan hitta mer information om användningsvillkor och dataskydd på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/ eller på https://policies.google.com/?hl=sv&gl=de.

På grundval av artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR (legitimt intresse), använder vi ett extra datahanteringsverktyg till Google Analytics - Google Data Studio - för att visuellt skapa anpassade rapporter och interaktiva dynamiska instrumentpaneler för våra användare. Vi använder data från Google Analytics och andra datakällor (som Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Advertising, MySQL, Google Sheets, etc.). Webbverktyget kräver inte en lokal applikation och kan startas via webben. Åtkomst sker via en webbläsare, datakällorna ansluts direkt via Google Data Studio. Mer information om hur du använder Google Data Studio finns på: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323?hl=en
Användaren har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post, kan de invända mot lagring av sina personuppgifter när som helst. Företagets kontaktinformation lagras i avtrycket. I detta fall kommer alla personuppgifter som lagras under kontakten att raderas. Konversationen kan inte fortsätta.

Användning av ommarknadsföringen eller "liknande målgrupper" -funktion från Google
Vi använder Remarketing eller "liknande målgrupper" -funktionen från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats.
Om du har ditt vanliga hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga lagar om dataskydd.
Syftet med applikationen är att analysera besökarens beteende och besökares intressen.
Google använder cookies för att utföra analysen av webbplatsanvändning, som utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Cookies används för att registrera besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Det finns ingen lagring av personuppgifter för besökarna på webbplatsen. Om du senare besöker en annan webbplats i Google Display Network kommer du att visas annonser som mycket troligt tar hänsyn till tidigare åtkomna produkt- och informationsområden.
Dina uppgifter kan överföras till USA. Google har certifierat sig enligt US-EU: s dataskyddsavtal “Privacy Shield” och är därför skyldigt att följa europeiska riktlinjer för dataskydd.
Du kan stänga av användningen av cookies av Google permanent genom att följa länken nedan och ladda ner och installera det plugin som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv
Alternativt kan du förhindra användning av kakor från tredje part genom att hämta inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera ytterligare information om opt-out som nämns där.
Du kan hitta mer information om Google Remarketing och tillhörande uppgiftsskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

Användning av Facebook Remarketing
Vi använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") på vår webbplats.
Syftet med detta är att adressera besökare på webbplatsen på ett riktat sätt med intressebaserad reklam på det sociala Facebook-nätverket.
För detta ändamål implementerades Facebook-remarketingtaggen på webbplatsen. En direkt anslutning till Facebook-servrarna upprättas via den här taggen när du besöker webbplatsen. Detta kommer att berätta för Facebook-servern vilka av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Om du då besöker det sociala nätverket Facebook visas du personliga, intressebaserade Facebook-annonser.
Dina uppgifter kan överföras till USA. Facebook har certifierat sig enligt US-EU: s dataskyddsavtal "Privacy Shield" och är därför skyldigt att följa europeiska riktlinjer för dataskydd.
Du kan inaktivera remarketing-funktionen "Custom-Audiences" här.
Du kan hitta mer information om insamling och användning av data från Facebook, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation på                                                         https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.


Rättigheter och lagringstid

Lagringstid
Efter att kontraktet har behandlats fullständigt, lagras uppgifterna initialt under garantiperioden, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder, och raderas sedan efter tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Dina rättigheter
Om de lagliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel. 15 till 20 GDPR om: Rätt till information, till korrigering, till radering, till begränsning av behandlingen, till dataportabilitet.
I enlighet med artikel 21, punkt 1 GDPR, har du dessutom rätt att invända mot behandling baserad på artikel 6, punkt 1 f GDPR, samt mot behandling i syfte med direktreklam.

Kontakta oss om du vill eller om du har frågor om detta. Kontaktuppgifterna finns i vårt avtryck.

Rätt att lämna in ett klagomål till inspektionsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till inspektionsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Ångerrätt
Om behandlingen av personuppgifter som listas här är baserad på vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR, har du rätt att, av skäl som uppstår från din specifika situation, invända mot denna behandling när som helst med verkan för framtiden.
Efter att invändningen har gjorts kommer hanteringen av de angående uppgifterna att avslutas, såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om hanteringen av personuppgifter sker för direktmarknadsföring kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När invändningen har gjorts kommer vi att sluta behandla de angående uppgifterna för direktmarknadsföring.

senaste uppdatering: 19.11.2018

SENAST BESÖKTA ARTIKLAR
Integritet
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa är nödvändiga, andra hjälper oss att marknadsföra, analysera och förbättra din upplevelse med oss.
Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att använda vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Funktionella cookies
Dessa cookies ger dig ytterligare funktioner som en önskelista eller ett urval av tillgänglig valuta. Detaljer
Leverantör: Boost Internet GmbH (Integritetspolicy)
Användningsanalys
Dessa cookies / tjänster används för att analysera användningen på sidan.
Google Analytics
Med Google Analytics analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA); Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
Marketing
Dessa cookies / tjänster används för att visa personlig reklam.
Facebook Pixel
Facebook Pixel är ett analytiskt verktyg som vi använder för att mäta effektiviteten hos våra Facebook-annonser. Tack vare detta analyseras dina åtgärder på vår webbplats. Detaljer
Leverantör: Facebook Inc. (USA) (Integritetspolicy)
Google Tag Manager
Med Google Tag Manager analyserar vi hur du interagerar med vår webbplats för att ta reda på vad som passar bra och vad inte. Detaljer
Leverantör: Google LLC (USA) oder Google Ireland Limited (Irland, EU) (Integritetspolicy)
KunstLoft använder cookies för att göra din upplevelse bättre. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner cookie-användning.